PFO 19 Bullandö m.fl.

Älvsala, Fagerdala och Bullandö ligger på den sydöstra delen av Värmdölandet cirka tio kilometer öster om Hemmesta. Flertalet av de drygt 850 fastigheterna inom området är detaljplanelagda för fritidsändamål.

PFO Bullandö, Fagerdala, Älvsala och BjörkvikFörstora bilden

Etappindelning av området: B1.Östra Älvsala, B3. Norra Älvsala 1, B4. Västra Älvsala, B5. Norra Älvsala 2, B6. Björkvik, B7. Fagerdala, B8. Bullandö. Klicka på bilden för att förstora den.

Syfte med planarbetet

Samtliga fastigheter i Älvsala och Fagerdala har enskilda vatten- och avloppsanläggningar. Fastigheterna i Bullandö är anslutna till en gemensamhets-anläggning för vatten och avlopp.
I samband med utbyggnad av sjövattenledningen till Stavsnäs uppkom möjligheten att ha en landningspunkt i det aktuella området vilket innebär en möjlighet att dra in vatten och avlopp tidigare än översiktsplanens tidsplan för området.

Tidplan

Planarbetet har försenats på grund av att kompletterande utredningar måste genomföras. Antagande för B5 Q4 2024, Q3-Q4 2024 för B6 och Q3 2024 för B7. Samråd för B8 är Q3 2024.

Bakgrund

I översiktsplanen för 2012–2030 är Bullandö, Älvsala och Fagerdala (inklusive Björkvik) utpekat som ett prioriterat förändringsområde (PFO) för perioden 2016–2025.

Broschyrer om prioriterade förändringsområden

Det finns två broschyrer framtagna om planprocessen och processen vid utbyggnad av vatten och avlopp.

PFO-broschyr om planprocessen , 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

PFO-broschyr om VA-utbyggnad , 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om de olika delprojekten genom att följa länkarna nedan:

Norra Älvsala 2, B5

Björkvik, B6

Fagerdala, B7

Bullandö, B8 Öppnas i nytt fönster.

Planhandlingar

Uppstart av planarbete

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av planarkitekt Stefan Khoo stefan.khoo@varmdo.se eller via servicecenter
08-570 470 00.